Synspunkter fra 2007

21. december 2007: Løst og fast på falderebet
Nørrebro Bryghus vandt slaget om øl til folket og 3F står med en rigtig dårlig smag i munden.  3F kæmper jo ikke imod Nørrebro Bryghus, men imod en “kollega”: Kristelig Fagforening. Jeg håber politikerne vil tage affære nu.

Her kæmper vi for en trafiksanering af Kollekollevej, som nu er på tegnebrættet, men endnu ikke besluttet. Håber det nye år skaber grobund for den rigtige beslutning.

26. november 2007: Nørrebro Bryghus – en farce uden lige
De seneste mange uger har Nørrebro Bryghus været blokaderamt af 3F. En fuldstændig grotesk konflikt i dagens Danmark. Der er organisationsfrihed og konflikten tjener bestemt ikke 3F til ros – tværtimod. Mage til betonkommunistisk og dogmebureaukratisk opførsel skal man lede meget længe efter.

Jeg håber virkelig at Arbejdsretten vil sætte en stopper for denne farce og sikre Nørrebro Bryghus – såvel ledelse som medarbejdere – nogle ordnede arbejdsforhold i fred og ro med omverden.

Det mest groteske er, at det slet ikke rører 3F, at man nedlægger en virksomhed og en masse arbejdspladser. 3F er ligeglade – bare de får en overenskomst.

Hold ud Kissmeyer & Co. – håber I vinder kampen.

23. oktober 2007: Historisk bredt forlig om budget 2008 i Furesø Kommune
Så blev budgettet for 2008 vedtaget af et næsten enigt byråd. Jeg håber at alle forudsætninger holder og jeg vil tilslutte mig borgmesterens afsluttende bemærkninger i budgettalen:

“Det budget, vi nu skal vedtage, peger fremad. Det faktum, at vi vedtager det i næsten enighed, peger
fremad. Jeg er overbevist om, at Furesø Kommune med de udviklingsmuligheder vi har – og på
trods af de økonomiske udfordringer, vi også har – er godt på vej til at skabe forudsætningerne for
at blive Nordsjællands perle, og jeg vil gerne invitere samtlige byrådskollegaer og borgere til at
være med til at realisere denne vision.”

27. september 2007: Et skrabet budget – en kommune under afvikling
En klog mand har en gang sagt: Enten er du under udvikling eller afvikling – der er ingen mellemløsning.

Jeg føler at Furesø Kommune er under afvikling.

Budgetforslaget for 2008 er blottet for nytænkning og nu har budgettet været ude i en 2. høringsrunde, hvor flere nye spareforslag er blevet luftet. Overalt ser der ud til, at være mangel på midler og sparekataloget er omfattende. Her er blot nogle eksempler på de spareforslag, der ligger på bordet i disse dage:

Ændre kommunale veje til private fællesveje
Spare på hjemmehjælpen
Sommerlukke svømmehallerne
Nedsætte Folkeoplysningsudvalgets rammebeløb til aktiviteter for børn og unge
Ændre miniklubber til Skolefritidsordninger – så man kan sætte prisen op
Lukke skolelandbruget
Lukke vuggestuer og børnehaver
Sælge museumsbygninger
Sælge Farum Musikhus
Sælge Farum Park
… og endelig ..
Stoppe alle anlægsopgaver på idrætsområdet i Værløse

Og så vil man bruge flere penge på fast etablering af den mobile skøjtebane ….

I mine øjne handler det om, at sikre mest mulig aktivitet & service til flest mulige borgere. Hvis vi mangler midler til at drive denne kommune, så må vi skære det væk, som gør os “fede”. Det kunne være en Farum Park og en mobil skøjtebane der skulle skæres væk, men det kunne også være en direktør eller to i forvaltningen, der røg sig en tur.

Jeg gad nok vide om man har hentet nogle rationaliseringsgevinster ved sammenlægningen eller om det er ligesom det europæiske cirkus mellem Strassburg og Bruxelles. Det handler jo også om, “work smarter – not harder”. Jeg håber man kan få opstillet et regnestykke over rationaliseringsgevinsten på et eller andet tidspunkt – for det må da være billigere at drive én kommune frem for to.

3. juni 2007: Nyt parti ser dagens lys
Det er snart en måned siden Naser Khader, Anders Samuelsen og Gitte Seeberg præsenterede det nye parti “Ny Alliance” ved et velbesøgt pressemøde. Tjekker man partiets hjemmeside er de 20.000 underskrifter så godt som hjemme, og hvervningen af medlemmer går rigtig godt.

Med “Ny Alliance” er der kommet et friskt nyt pust ind i dansk politik. En fornyelse, som jeg håber også kan stå distancen under et Folketingsvalg til efteråret. Der er behov for en mere nuanceret vinkel på flere områder i dansk politik, hvor såvel De radikale som Dansk Folkeparti har fået alt for lang snor. Enten lefler man for tørklæderamte kvinder og slår Sharia-lovgivning hen som uskyldige ord eller også heiler man og sender folk hjem med eller uden faldskærm.

Hvad er der blevet af os danskere? Mon ikke vi skulle finde tilbage til rødderne. Finde de værdier som fx. Morten Koch, B.S. Ingemann, Mathilde Fibiger, Johannes V. Jensen og N.F.S. Grundtvig og mange andre danske mænd og kvinder har kæmpet for gennem årene. Smid Cafelatten ud og lad os finde hyldebærsaften frem. Drop det italienske brød og lad os få en hjemmebagt franskbødsmad med gammeldaws marmelade. Lad os finde den indre “dansker-røv” igen …

6. maj 2007: Støjplagen
Der skrives for tiden meget om trafikstøj og især diskuteres Vejdirektoratets plan for opsætning af støjværn langs Hillerød motorvejen. En plan der i sig selv måske kan være god nok, men måske ikke gennemtænkt.

Værløse Kommune har gennem mange haft en overordnet plan for Trafik & Miljø. I denne plan var der skitseret et projekt vedrørende Kollekollevej. Kollekollevej var ikke planlagt da man etablerede villaområdet i Værløse Øst, men pludselig forlængede man Ritavej og omdøbte den til Kollekollevej. Man anlagde en 4-sporet vej gennem villakvarteret til stor fortrydelse for de grundejere som uvidende herom havde købt bolig i området.

Efterhånden som årene er gået, er der kommet en voldsom trafik på Kollekollevej. Vejen er blevet en vigtig forbindelsesvej for alle der bor i Værløse, Ryget Skovby, Kirke Værløse og så langt ud som Ganløse og Søsum. Om kort tid vil også nye beboere på Flyvestationen bruge Kollekollevej som forbindelsesvej til motorvejsnettet og så bliver trafikken først rigtig slem.

Kollekollevej er fra Skovlinien og ud til Frederiksborgvej fortsat en 4-sporet vej – i lighed med Hillerød motorvejen. Ikke en gang Frederiksborgvej er 4-sporet .. heller ikke 3-sporet, men alene en bred 2-sporet vej. Det 4-sporede stykke Kollekollevej opfattes i den daglige trafik som en forlængelse af motorvejen. Enten er man lige ved at komme på motorvejen eller også er man ligge kørt ned fra den – og farten er derefter.

Farten er i sig selv farlig. Beboere i området med udkørsel fra Skolekrogen ved F24 tanken sætter dagligt livet på spil, når de skal krydse vejen i de hektiske morgentimer. Det er et under, at der ikke er sket flere uheld end der faktisk er. Cyklister har opgivet at krydse vejen i morgentimerne og tager derfor den “forkerte side” ud mod Frederiksborgvej – på trods af den etablerede “helle” i midterrabatten.

En anden kilde til bekymring er den øgende støjbelastning, som omgivelserne udsættes for med den stærkt stigende trafik. I parcellerne tæt på Kollekollevej har man ikke alene motorvejslarmen at forholde sig til, men derudover også larmen fra trafikken på Kollekollevej. Trafikstøjen er tiltaget voldsomt de senere år. Det forøgede antal biler gennem hele døgnet samt den høje hastighed er med til at give en kraftig stigning i trafikstøjen og er dermed med til at give en alvorlig miljøbelastning.

Alle indfaldsveje til Værløse er gennem de senere år blevet saneret – men ikke Kollekollevej. Det er på tide at politikerne og forvaltningen får øjnene op for denne mangel. Den gamle plan indeholdt en sanering af Kollekollevej, men nu læser jeg, at der skal laves en helt ny plan for Furesø Kommune. Der skal sættes nye undersøgelser i gang og inden vi får set os om, er der gået et par år. Inden man får sat beløb af på budgettet går der sikkert yderligere et par år og så …. så er jeg nok flyttet på landet … langt væk fra alle indfaldsveje og motorveje.

3. maj 2007: Fuglekvidder i villakvarteret
Forleden gik jeg mig en tur i villakvarteret hvor jeg bor. Jeg havde egentlig ikke forventet at høre fuglekvidder i betragtning tidspunktet. Både fugle og hundeluftere var gået til køjs inden jeg kom på gaden. Men det var trafikanterne ikke. Fra Hillerødmotorvejen kom den mest infernalske larm jeg længe har hørt. Jeg følte næsten at jeg skulle råbe højt, for at høre hvad jeg gik og tænkte på.

Min aftenvandring første mig ned langs Skovlinien og rundt om hjørnet op langs Skovgårds Alle. Også her var larmen fra motorvejen en meget markant støjkilde.

Vores soveværelsesvindue vender mod øst og der bliver ofte ganske varmt hen af morgenstuden, hvor solen bager på ruden. Men vi kan simpelthen ikke holde ud at have vinduet åbent på grund af larmen fra motorvejen.

Ikke nok med det. I det daglige får vi også støjen fra Kollekollevej lige ind på terrassen. Bevares, vi bor klods op af vejen med et ganske almindeligt hegn og lidt grønt imellem. Men støjen fra Kollekollevej er blevet markant højere i de senere år, i takt med den stigende trafik gennem Værløse.

Efterhånden er vi flere grundejere langs Kollekollevej, som tænker på at opføre et støjværn. Har du gode ideer til opbygning af et støjværn hører jeg meget gerne fra dig.

Jeg er kommet med i Støjgruppen – www.motorvejslarm.dk – og jeg håber at vi i denne gruppe kan være med til at holde politikerne til ilden.

23. marts 2007: Hvad dælen nøler I efter?
Du kunne forleden i VærløseNyt læse indtil flere indlæg i den nu genopstandne debat om en idrætssal ved Søndersø i Værløse. Debatten er efter det jeg kan få oplyst åbenbart skudt i gang igen ved, at Gitte Melchiorsen skulle have udtalt “at der ikke skal bygges en hal før behovene er undersøgt”.

Idrætslivet i Værløse har gennem flere år kæmpet for at få den idrætssal etableret, og endenlig blev der truffet beslutning og der blev sat penge af på budgettet. Først 15 mio. kr., så reduceret til 10 mio. kr. og nu er der kun 6 mio. kr. hører jeg. Jeg gad nok vide hvem der har været så naiv at tro, at man kan få meget idrætssal for 6 mio. kr. – men lad nu det ligge. Det er sikkert indgået i en eller anden politisk prioritering som ingen i dag vil vedgå sig ansvaret for.

Medlemstallet i idrætsforeningerne i ikke blot Værløse, men også i Farum, har været støt stigende de seneste år. I løbet af samme periode år har vi i Værløse fået indskrænket det gulvareal, som idrætten kan råde over. En tumlesal på den gamle Egeskole på Lille Værløsevej blev inddraget i forbindelse med at skolen blev til miniklub. Den lille gymnastiksal på Lille Værløse Skole er kun indrettet med ét omklædningsrum, hvilket begrænser aktiviteterne til enkelt-køns-hold. Festsalen på Syvstjerneskolen ligeså. Det samme er også tilfældet med gymnastiksalen på Egeskolen i Jonstrup. Salen er i øvrigt indrettet mere som et konferencelokale end noget andet. Og senest er Multisalen og lokaler på biblioteket i Værløse inddraget i forbindelse med etableringen af det nye kulturhus Galaksen. Alt sammen med til at indskrænke den gulvplads som idrætsforeningerne har så hårdt brug for.

Der har været ført mange og lange drøftelser i Værløse om mere kapacitet til at håndtere de mange aktiviteter på idrætsområdet. IF Værløse var gennem lang tid meget aktiv med henblik på at få lavet en multihal/opvisningshal – men en sådan har kommunen jo nu i form af Farum Arena. Derfor gik ønskerne de senere år i retning af en idrætssal med gulvplads – som er det reelle behov. Alle idrætsforeninger – for slet ikke at tale om voksenundervisningen – har et udpræget behov for mere gulvplads i form af en idrætssal. Det har gennem flere år været et meget markant ønske og der har været dokumenteret behov for det.

Med en idrætssal ved Søndersø ville vi kunne samle flere aktiviteter i de store klubber netop her og dermed give plads på skolerne til andre brugere. Udbygningen af Ryget Skovby og den befolkningsvækst vi ser i dette område underbygger også behovet for flere idrætsaktiviteter i området. Et behov der ikke kan tilfredsstilles med en gymnastiksal i Søndersøhallen alene. Der er behov for mere plads – en idrætssal.

I vores idrætspolitik og i den måde vi fører os frem på i offentligheden vil vi gerne fremstille Furesø Kommune som en idrætskommune beboet af sunde mennesker, der dyrker sport og i øvrigt er aktive & kreative borgere. Det harmonerer ikke rigtig med at vi nu begrænser samme borgeres muligheder for at dyrke motion i foreningsregi – i en idrætssal som der vitterlig er behov for.

Stor er min undren over, at projekt nu skal stoppes inden det er kommet i gang. Ud over den kortsigtede økonomiske hindring – som nogen naivt har lagt – kan jeg slet ikke se, hvorfor byggeriet af den idrætssal ikke burde gå i gang i morgen.

Jeg håber vi kan få sat skub i byggeriet igen. Der er virkelig ingen grund til at afvente hverken den ene eller anden undersøgelse – der er undersøgt så rigeligt i denne sag. Hvad dælen nøler I efter? … som Tordenskiold ville have sagt.

6. marts 2007: Sundhedsråd
Forleden var jeg med til et aftenmøde om etablering af et Sundhedsråd i Furesø Kommune. Et glimrende initiativ som jeg hilser med glæde. Jeg håber at vi kan få sammensat et råd med såvel eksperter som engagerede borgere, der vil kunne være grundstammen til arbejdet med sundhed her i kommunen.

Vores hverdag er præget af stor aktivitet og et hurtigt arbejdstempo. Det job vi nu en gang har valgt og de vilkår vi arbejder under har stor indflydelse på vore muligheder for at vælge et sundt liv og på vores valg af livsstil. Gennem viden og dialog om sundhed skal vi arbejde for, at sikre størst mulig samklang mellem det sunde liv og vore dagligdag – på såvel jobbet som hjemme.

Alle har en interesse i, at man hver dag kan yde sit allerbedste. Det kan vi når vi er sunde og raske og trives. Sundhed er en positiv egenskab ved den enkelte. Sundhed er den kraft og styrke, der sætter os i stand til at klare dagligdagens belastninger og udfordringer. Sundhed er meget andet og mere end blot fravær grundet sygdom. Det er ikke blot den unge men også den ældre medborger, der har gavn af en sund levevis – men alt hvad dertil hører.

Det er meget værdifuldt, at alle borgere tager ansvar for egen sundhed. Sundhed er ikke noget man kan tvinge folk til, men vi skal arbejde for at fremme sundhed, trivsel og arbejdsglæde blandt alle borgere. Arbejdet med sundhed skal være en naturlig del af hverdagslivet og vi skal arbejde for, at sundhed kommer ind med modermælken. Det skal være et gennemgående tema i hele opvæksten. Et gammel ordsprog siger:

“Hvad man i barndommen nemmer – man ej i alderdommen glemmer”

5. marts 2007: Et Ungdomshus mindre ..
Dagens første nyheder handlede om de sølvskinnende entreprenørmaskiner på Jagtvej i København. Ungdomshuset er på vej til at blive en saga blot. Jeg er ikke i tvivl om, at hele redeligheden bunder i en politisk fadæse af de helt store. Kortsigtede politiske og formentlig økonomiske overvejelser fik Borgerrepræsentationen til at sælge huset i år 2000 og nu syv år efter bliver huset revet ned. Et fristed for unge mennesker fra ikke bare Nørrebro, men fra Storkøbenhavn og det ganske land er ikke mere.

Mange mennesker vil nok ikke have den store sympati for de unge. Især ikke efter de voldsomme kampe, der har været i Københavns gader de seneste dage. Jeg har heller ikke sympati for de unge, som har taget sagen i egen hånd og tyet til vold. Den vold som de selv har sat regler op for, ikke må tages i anvendelse. Ønsker man at påberåbe sig nogle rettigheder i et samfund, må man også leve under samfundets normer og retningslinier. Det ligner ingenting at kaste med brosten mod andre mennesker. Sætte biler i brand og øve hærværk mod andre bygninger. Det hører ikke hjemme i et civiliseret samfund.

Jeg håber at volden stopper og at de unge vil gå i forhandling med politikerne .. og de støtter de trods alt stadig har .. for at finde en langtidsholdbar løsning. Hvis konflikten fortsætter i voldens tegn bliver alle tabere.

20. februar 2007: Kvickly kommer til byen ..
Så blev spændingen udløst. Vi får en Kvickly til byen. Efter sigende skulle den blive indrettet på en helt ny måde og man vil gøre meget ud af design, materialevalg og indretning. Den nye butik vil få egen slagterafdeling og vil fokusere på økologi samt have en del non-food varer som fx. tøj og elektronik. Det bliver spændende. Nu må vi så se om ikke COOP nedlægger SuperBrugsen og lader IRMA flytte ind i deres lokaler. Jeg kan dårligt tro, at der er plads til tre COOP butikker på Værløse Bymidte.

Forleden var vi i Galaksen for at se & høre Niels Hausgaard. Han forstår at spidde det gode borgerskab med munter finesse og der er ingen tvivl om, hvad han mener om Bush og krigen i Iraq. Han er god og bestemt et gensyn værd.

5. februar 2007: Trafik og sikkerhed – del 3!
Når du nu kommer i den mørke tid omkring Bymidten i Værløse … har du så lagt mærke til. at der ikke er lys i pilene på de der skilte, der skal vise vej til de tomme P-pladser på Bymidten? Man skal næsten helt hen til skiltet før man kan se hvilken retning der er optaget eller ledige pladser – til ret stor ulempe og til fare for andre bilister. Håber de får sat lys på pilene meget snart – men nu går vi jo heldigvis de lyse tider i møde.

24. januar 2007: Hvad er der med vejret?
Endelig fik vi lidt frost og sne og så pludselig er der pæne plusgrader igen. Jeg kan godt forstå der er noget der hedder: Det er helt hen i vejret – for det er det.

12. januar 2007: Trafik og sikkerhed – del 2!
Nu har jeg fået at vide, hvad alt det gravearbejde omkring Bymidten gik ud på. I al sin enkelhed handlede det om, at få brændt 2 mio. kr. af til et P-styringsanlæg. Nu kan handlende til Bymidten nemlig se, hvor der er ledige P-pladser – og konstatere at der næsten altid vil være optaget. Så er det jo godt, at der ikke er så langt til Farum Bytorv, hvor man næsten altid kan få en plads 😉

Advertisement

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s