Holdninger

Det er egentlig lidt pudsigt at tænke på, at man går gennem livet med mange forskellige holdninger til store og små spørgsmål. Som ung mand i Vestjylland var jeg af den klare overbevisning, at livet på stenbroen i København bestemt ikke var at foretrække, frem for de friske vestenvinde og den store vidde horisont i Nørlem, med udsigt over hele Klosterheden og lidt til. Nu er jeg havnet i Værløse – godt nok uden stenbro – men den vidde horisont er udskiftet af Hareskovens grønne graner, hvor end jeg vender og drejer mig.

Holdninger og meninger skifter som årene går – man skifter bopæl, man danner par, får eget hus, får børn, får bekymringer og bliver på en eller anden måde pludselig ”fast inventar” i et lokalsamfund. Ens opvækst og tanker, ens ord og oplevelser danner tilsammen de værdier og holdninger man har, på det stade af livet man nu engang befinder sig.

To små citater har gennem mange år været mine pejlemærker: “Erfaring er mange menneskers undskyldning for ikke at prøve noget nyt” og “Frygten for at fejle er bureaukratiets vugge og al udviklings fjende”. De er i bund og grund udtryk for den foranderlighed og de valg vi er stillet overfor livet igennem. En foranderlighed, der også rykker ved vore holdninger og værdier. En ting er sikkert her i livet – alting forandrer sig.

Idrætslivet
Som nu tidligere formand for en af de største idrætsklubber i Værløse er det naturligt, at jeg prioriterer et rigt og varieret idræts- og foreningsliv i højt. Det har også ført med sig, at jeg igennem en årrække har været formand for Furesø Idrætsråd, som er en paraplyorganisation for alle idrætsforeninger i Furesø.

Jeg har også været engageret i IF Værløse, og det giver et naturligt fællesskab med Værløse Badminton, Hareskov Værløse Tennisklub og Værløse Håndbold for blot at nævne de største klubber. Vi er fælles om at ønske mere plads til vore aktiviteter. Også med Værløse BasketBall Klub har jeg dannet fælles front i ønsket om mere plads til vore idrætsudøvere. Dette ønske har resulteret i flere forslag til en ny idrætshal – et projekt som nu er gået i opfyldelse om end det har været en meget svær fødsel.

Som medlem af Folkeoplysningsudvalget gennem flere perioder har jeg været med til at formulere Furesø Kommunes idrætspolitik, og den har jeg også været med til at få ført ud i livet. Jeg har været med til at få sat handlinger bag ved ordene og få skabt et godt grundlag for folkesundheden i Furesø Kommune.

En levende bymidte
Værløse er det sted hvor vi har valgt at bo – men også at leve. Det betyder for mig, at man bruger Bymidten som indkøbscenter. Som det sted, hvor man går i byen og får en pause fra egne køkkenregioner. Som det sted, hvor man lader sig underholde og begejstre i biografen eller teatret. Som det sted, hvor man slår sig ned og får en stille øl eller en kop kaffe på en fortovscafe efter arbejdstid eller shopping. Som det sted, hvor man kan hente ny viden og inspiration. Det skal være mulighedernes bymidte. Det skal være her vi får lyst til at leve lidt mere.

Det kræver mod og omtanke, at ændre de bestående rammer for at opnå det sted, hvor vi får lyst til at leve lidt mere. Det nye kulturhus er et skridt på den rette vej, men et nyt stort varehus vil efter min opfattelse være døden for Bymidten som det grønne indkøbscenter. Nu er træerne fældet og der er lavet en stor Kvickly med beboelse i flere plan.

Heldigvis er vores Bymidte ikke et ”storcenter”, men en næsten levende organisme – på godt og ondt. Desværre har Bymidten det ikke særlig godt i disse år. Irma er lukket. Alle banker har forladt byen. Netto er flyttet. Artibus er lukket. The Salonen er lukket. Og jeg kan desværre nævne flere tomme lejemål på Bymidten – indtoget af genbrugsbutikker er også et tegn på dårlige tider.

Skolen for livet
Jeg har den grundlæggende opfattelse, at ”det er lysten der driver værket” – også når vi taler om indlæring og skolegang. Det har altid været min opfattelse, at den vigtigste ting du kan give et barn er, lysten til at ville lære og viljen til at nå dine mål.

Hvis du i skolen får lyst til at lære mere og bliver motiveret til at søge ny viden, får du en rigtig god ballast i rygsækken på din videre færd. Viljen til at nå dine mål, kommer gennem de sejre man får hen ad vejen og den støtte og vejledning man får undervejs – også når det ikke lykkes. Dermed er lærerens rolle som ”faglig indpisker” ikke faldet bort. De faglige færdigheder skal fortsat indlæres og med høj faglig kvalitet – men uden pisk 😉

Vore børns faglige standpunkt er vigtigt, og de så omtalte PISA undersøgelser bliver tolket i mange retninger. Der bliver talt om nye undervisningsformer, undervisning efter laveste fællesnævner, manglende tid i undervisningen og mange andre forhold.

Det er min opfattelse, at børn skal undervises af velkvalificerede lærere i et inspirerende miljø. Det betyder at nogle lærere måske skal på skolebænken igen, at nogle børn måske skal have særundervisning og at skolerne måske skal renoveres og indrettes på nye måder.

Natur og miljø
Værløse og Farum er til sammen den grønne oase ikke langt fra storbyen. Vi har skove og søer, marker og enge – i det hele taget en rigtig dejlig natur, som vi skal værne om. Vi har den kun til låns, og skal sikre at vi afleverer den bæredygtig til kommende generationer.

Med nedlæggelsen af Flyvestation Værløse har vi fået nogle uvurderlige naturværdier frigivet til gavn og glæde for alle borgere. Vi skal sørge for at forvalte disse værdier fornuftigt set i sammenhold med ønsker om at udnytte nogle af arealerne til bebyggelse. Udviklingen skal styres i et langsigtet perspektiv af Furesø Kommune og ikke af hurtige gevinster.

Efterhånden er vore indfalds- og gennemkørselsveje blevet trafiksaneret, men vi har fortsat områder der kan forbedres. Støjen fra Hillerød-motorvejen er stærkt tiltagende og Kollekollevej var indtil for få år siden den eneste indfaldsvej til Værløse med en 2-sporet vej fra motorvejen og op til Skovlinien. Som nabo til Kollekollevej skulle man en gang imellem tro, at motorvejen først stopper ved krydset til Skovlinien – der køres alt for stærkt i begge retninger på dette stykke – også selvom de røde belægninger har hjulpet en del. Høj hastighed er lig med højt støjniveau men fælles ihærdig indsats har resulteret i opsætning af støjvægge på begge sider af Kollekollevej.

Kunst og kultur
Det gærer og bobler – det spirer og gror. Man skulle tro jeg skriver om ølbrygning, og et rigtigt bryggeri kan Værløse nu også plotte ind på det kommunale kort. Det at brygge øl er jo også en kunst. Men ellers synes jeg faktisk at vi er godt kørende indenfor kunst og kultur. I alle bydele er der en eller anden form for kunst- og kulturliv, som er med til at besjæle hverdagen med fantasi og kaste et lys af utæmmet kreativitet over en ellers egocentrisk og materiel verden.

Ældreområdet
At blive ældre er ingen sygdom – det bliver vi jo alle med tiden. De nye generationer af ældre, som vil komme i de næste årtier, har aldrig før haft så mange ressourcer at gøre godt med. De nye generationer kommer med nye ønsker og behov til samfundet og vil ønske at leve deres alderdom på egne præmisser. Det stiller store krav til valgfrihed og valgmuligheder på hele ældreområdet.

Alle ældre har krav på en værdig behandling i respekt for den enkeltes ønsker og behov. Hvis man ønsker at bo i eget hjem længst muligt, skal vi sikre ressourcer til den omsorg der kræves i disse situationer. Det kan også være, at ønsker og behov peger i retning af en ældrebolig eller et plejecenter, og disse skal vi også være i stand til at imødekomme.

Advertisement

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s