Synspunkter fra 2005 & 2006

27. november 2006: Trafik og sikkerhed!
Kan nogen fortælle mig, hvorfor der bliver lavet små chikaner på vejene omkring Værløse Bymidte? Jeg er faktisk fortørnet over, at man kan spilde så mange ressourcer på at lave noget så unyttigt som disse generende midterrabatter. Man skulle hellere gøre noget ved trafikken på Kollekollevej. Kollekollevej er i flere trafikundersøgelser blevet udråbt til en farlig vej. Skolebørnene i Syvstjernedistriktet pegede i den seneste trafikundersøgelse på, hvor stærkt der køres på Kollekollevej og hvor farlig en vej det er. Der er i 2005 registreret 7 uheld hvor politiet har været involveret – heraf en med personskade i krydset Kollekollevej-Skolekrogen. Kunne pengene ikke været brugt bedre til trafiksanering af Kollekollevej? Lav den ensporet – lav en rundkørsel ved F24 tankstationen – sæt fotofælder op … eller hvad ved jeg. Et eller andet skal der gøres. Når vi kan finde penge til en rundkørsel ved Lejrvej – hvor der ikke er sket registrerede ulykker – hvorfor kan vi så ikke få en rundkørsel på Kollekollevej? Jeg håber ikke der skal mere blod på bordet inden der bliver gjort noget.

15. november 2006: Stor udvidelse af Farum Bytorv
Så skete det. Farum Bytorv har øjensynligt overhalet Værløse Bymidte indenom og sikret sig at Føtex kommer til Farum Bytorv .. og ikke til Værløse Bymidte. Det er dog utroligt at vi i Værløse ikke kan finde ud af det. Nu vil vi netop komme til at opleve et skifte i forbrugernes indkøbsvaner. Forbrugerne vil finde vej til Farum Bytorv, hvor de to kombattanter COOP og Dansk Supermarked vil overgå hinanden med gode tilbud i kampen om kunderne. Der er vel kun en ting der kan rede Værløse – vi må ha’ en BILKA 😉

Du kan i øvrigt læse mere på Furesø Kommunes hjemmeside, hvor du kan læse en analyse af detailhandelen i Furesø Kommune.

8. oktober 2006: Nyheder og alligevel ingeting
Når man sådan vender retur til Danmark efter 4 uger uden ret mange nyheder – hverken lokale eller globale – så tror man ofte at der er sket en frygtelig masse ting, mens man har været væk. Men det er sjældent tilfældet. Heller ikke denne gang.

22. juni 2006: Trafikstøj
Støjen fra Kollekolle vej er efterhånden ret plagsom. Som nabo til denne indfaldsvej er man dagligt generet af de mange biler der efterhånden kører frem og tilbage – næsten døgnet rundt. Hastigheden er en del af problemet. Jo højere fart – jo mere støj. Men belægningen er også en væsentlig faktor. Forleden var jeg en tur på Vigerslevvej i Valby. Her har man fra jernbanebroen ved Hvidovre og op til Valby Langgade lagt noget støjsvag asfalt på. Det var virkelig til at høre forskel. Bilerne støjede næsten ikke. Det burde man også gøre ved Kollekollevej – samtidigt med at hastigheden skulle nedsættes til 50 km.

2. maj 2006: Varehus på Bymidten
Skal det være – så gør det rigtigt. Lad os få et varehus på bymidten og få tænkt de rigtige tanker ind i projektet fra starten. Borgermødet den 23. maj giver mulighed for at få en god snak om det nye byggeri..

28. april 2006: Tak til Finn Andersen
En af Værløse Kommunes mest markante skikkelser på idrætsområdet har takket af efter 34 års tjeneste. Fritidsinspektør Finn Andersen gik med udgangen af april måned på pension. Vi har alle utrolig meget at takke Finn for. Finn har haft en finger med i spillet ved alle væsentlige idrætsbygninger i Værløse Kommune. Han har utrætteligt talt idrættens sag hvor end han kom hen og for VGS har han været en uvurderlig støtte gennem årene. Jeg kommer til at savne dig Finn – held og lykke med dit nye liv.

20. april 2006: Så kom foråret
Hvor er det skønt. Nu kan vi komme ud i haven.

16. marts 2006: Mens vi venter på foråret
Så kan det da ikke vare meget længere. Nu må armene snart i vejret for alle os der bor i Værløse. Det nye kulturhus skal snart indvies. Vi får en rigtig dejlig idrætsssal ude ved Søndersøhallen. Vi har fået solgt Hasselhusene og det sidste stykke jord op til skoven og golfbanen er på vej til byggemodning. Vi får et stort supermarked på Bymidten. Der bliver bygget ældreegnede boliger på Skovlinien og øllet flyder i rigelige mængder på Skovlyst. Hvor er det dog dejligt at bo her.

30. januar 2006: Ytringsfriheden er under belejring
Sjældent har jeg set magen til farce. På grund af 12 ret uskyldige tegninger af profeten Muhammed i JyllandsPosten den 30. september 2005, trues danske statsborgere nu på livet. Dannebrog bliver brændt af og danske produkter boykottes i store dele af den arabiske verden. Hvad er det dog for en uciviliseret opførsel.
Nu skal den danske stat stå fast. Vi må ikke lade os kue af mellemøstlige despoter, der lader deres tilbagestående middelalder-samfund øve pression mod ytringsfriheden. Den ytringsfrihed som vi i generationer har kæmpet for at få – og som man endnu ikke har i mange muslimske lande styret af gammeldags religiøse autoriteter.
Skal vi gå på gaden og brænde Saudiske flag af? Skal vi stå og trampe på den egyptiske fane? Hvad ligner det … i dag anno 2006 … er verden virkelig ikke kommet længere.
Stå nu fast – ytringsfriheden er mere værd end Arlas hvide ost og de hallal slagtede kyllinger.

16. november 2005: Borgerligt styre de næste fire år
Efter en lang nat med forhandlinger på rådhuset i Værløse endte det med en borgerlig konstituering mellem Venstre og Konservative. Med vore i alt 13 mandater har vi flertallet i Furesø Kommune og vælgerne har helt klart givet Jesper Bach opbakning til “four more years”. Socialdemokraterne fik et særdeles godt valg, men altså ikke nok til at udfordre den borgerlige fløj – end ikke med hjælp fra andre partier. SF fik de ventede to pladser. Radikale er nu nede på én med Henrik Nord som repræsentant. Kurt Bork Christensen kom ikke overraskende ind som den eneste fra Furesølisten. Enhedslisten kom ind med Øjvind Vilsholm og endelig kom Peter Brixtofte ind. God arbejdslyst til alle.

13. november 2005: Sæt kryds med mod og omtanke
Tirsdag den 15. november skal du sætte et kryds ud for den kandidat eller den liste, som du vil give din stemme. Det er et vigtigt kryds. Det gælder ikke kun de næste fire år. Dit valg vil sætte sine spor i kommunens fremtidige historie. De mennesker du stemmer ind i den nye kommunalbestyrelse skal træffe en lang række meget vigtige beslutninger om, hvordan Furesø Kommune skal drives fremover. Beslutninger som vil berøre børn, unge og ældre. Det vil berøre de stærke og de svage i samfundet. Det vil berøre hele kommunens fremtid. Din og min fremtid – her hvor vi lever og ånder. Du skal derfor sætte dit kryds med mod og omtanke. Mod fordi du kan vælge mellem mange rigtig gode kandidater – nye som gamle, og mod fordi du måske vil skifte gamle kendinge ud med nye koste. Omtanke fordi valget er vanskeligt og det kun dig selv og din overbevisning der skal afgøre dit kryds, og omtanke fordi valget har så stor betydning i mange år fremover. Du skal træffe et personligt valg som kun du kan tage ansvaret for, men med din stemme bringer du dette ansvar videre til din kandidat. Det er så op til din kandidat at forvalte din stemme med ligeså meget mod og omtanke, som du har lagt i processen. Stem på dem, der har modet til at skabe sammenhæng og er villige til at tage et personligt ansvar. Stem på Konservative og gerne personligt. Held og lykke til Furesø Kommune og godt valg til alle.

3. november 2005: Hvem slår græsset på Flyvestationen?
Alle taler i disse dage meget om, hvad der skal ske med Flyvestation Værløse. Hvad skal området bruges til? Hvad skal hangarer og andre bygninger indeholde? Hvor skal der bygges – hvis der overhovedet skal bygges? Skal Perimetervejen bruges til gennemgående trafik? Hvad skal fredes?

Danmarks Naturfredningsforening har fremsat forslag om fredning af en meget stor del af området på Flyvestationen. Der er meget smukt på Flyvestationen og der er meget bevaringsværdige naturområder, som skal beskyttes. Men jeg ved ikke lige hvorfor 3 km landingsbane skal fredes ..!

I gamle dage gik der flere veje gennem området. Terrænet var en smule mere kuperet og der var flere engdrag og moseområder. Hvis du vil se hvordan der så ud omkring århundredskiftet så kig ind på www.kms.dk og find de historiske kort over området. Her kan du på samme billede se, hvordan området så ud for 100 år siden og hvordan det ser ud i dag.

I dag er Flyvestationens naturområder for store deles vedkommende en ”holdt” natur. Den er blevet passet og plejet gennem mange år af medarbejdere på Flyvestationen. Græsset er blevet slået og træer er blevet fældet. Bestanden af dyr, fugle og andet vildt er blevet reguleret gennem jagt. Og alt sammen på Forsvarets regning. Det er slut nu. Det er fremover Furesø Kommune der skal stå for denne landskabspleje – og det er ikke billigt.

Vi skal ikke springe på fredningsvognen her og nu. Vi skal tænke os grundigt om. Lad os nu få lidt ro på og lade en ide- og høringsproces blandt borgerne komme med input til, hvad vi skal stille op med området. Der skal være plads til alle. Både dem der elsker natur og dem der gerne vil bo i en grøn kommune – og tæt på naturen. Vi kan sige nok så mange gange at området skal bevares – men det nytter ikke noget, hvis vi ikke har pengene til det. Hertil kommer at der skal bruges penge til oprensning af gammel forurening – som vi i øvrigt ikke kender omfanget af. Hvem der i sidste ende skal betale for denne oprensning henstår endnu i det uvisse.

Der er mange forhold vi skal tage i betragtning når vi taler om udnyttelse af Flyvestationen – og beslutningerne må ikke træffes i løbet af de sidste dage op til kommunalvalget. Der er god tid til det. Forsvaret rykker først ud en gang i 2009. Derfor er dit kryds den 15. november vigtigt. Du skal stemme på det parti, der har modet til at skabe sammenhæng – og tålmodigheden til at vente på den rigtige beslutning. Stem på De Konservative den 15. november 2005 og gerne personligt.

30. oktober 2005: Tid til fornyelse og omtanke
Under en valgkamp lover politikerne både det ene og det andet – og desværre ofte mere end virkelighedens politik kan holde til. Under det seneste vælgermøde i Hareskov blev der også lovet en masse om borgerinddragelse, dialog, folkeafstemning og meget mere. Gamle slagord og teorier blev hevet op af hatten i mere eller mindre troværdige versioner. Jeg synes vi har en oplagt mulighed for at få fornyelse og en unik chance for at lære af hinanden. Værløse kan lære om arbejdet med integration og jobgaranti og Farum kan lære om økonomisk mådeholdenhed og styring af budgetter. Vore to kommuners forvaltninger er i disse uger ved at kortlægge, veje og vurdere de forskellige processer vi har. Jeg mener ikke vi bare skal tage det bedste fra de forskellige processer og så køre videre. Vi skal tage os tid til at tænke os om en ekstra gang og hente inspiration fra andre sammenbragte kommuner. Det er jo ikke sikkert at vores bedste bud er den optimale løsning. Sammenlægningen af vore kommuner skal give fornyelse, ny energi og drivkraft. Jeg vil kæmpe for at få den værdiskabende fornyelse vi trænger til, men også kæmpe for at bevare den solide tradition hvor det er nødvendigt. Hjælp Konservative og dig selv med at give Furesø Kommune den bedste start. Stem på liste C den 15. november og gerne personligt.

22. oktober 2005: Furesø Kommune – et bydels samfund
Efter 1. januar 2007 er der kun én kommune – men den er til gengæld opdelt i mange flere bydele. Sådan er det også i dag. Værløse området har flere næsten selvstændige bydele: Hareskov, Jonstrup og Kirke Værløse for bare at nævne de mest markante. Det samme er tilfældet i Farum og i årene fremover kommer der flere til. Farum Nordby og Nordlejren på Flyvestationen er de næste på vort kommunale bydelskort. Som det er tilfældet i dag vil græsrodsbevægelser, foreninger og andre interesseorganisationer gøre deres indflydelse gældende på den lokalpolitiske skueplads. Her skal vi som politikere være lydhøre overfor de særinteresser hver bydel gerne vil have fremmet – og vi skal først og fremmest give rum og mulighed for, at bydelen kan udvikle sig til gavn og glæde for de lokale beboere. Vi skal ikke sætte folkestyret ud af kraft, men støtte de mennesker der vil tage et personligt ansvar. Furesø Kommune med forvaltning og politikere skal ikke være et fjernt bureaukratisk palads. Furesø Kommune skal være nærværende og i tæt dialog med borgerne. Kun derigennem kan vi sikre en åben og demokratisk proces, som skal lede os frem til at blive Nordsjællands foretrukne bopæl. Med bevidstheden om at Furesø Kommune består af mange bydele med egne interesser vil jeg arbejde for at skabe lige muligheder og vise respekt for forskelligheden. Kun derigennem får vi ægte dialog og medbestemmelse.

16. oktober 2005: Vi er klar !
Under denne overskrift fører Jesper Bach og Lars Carpens sig frem i helsidesannoncer i vore lokale aviser. Man kunne undre sig over, hvad de egentlig er klar til. Er det til den interne magtkamp om, hvem der måske skal sidde på taburetten? Eller er det klar til at takke af? Jeg håber på det sidste. Der har været skrevet om, at Konservative ikke har ført sig frem med de store overskrifter. Efter min opfattelse er det ikke tid til de store overskrifter nu. Vi har set nok tilfalmede fakkelmænd og forsmåede politikere. Vi har set nok til lokale lykkeriddere med rustne meninger og bedagede uniformer. Nu skal vi se fremad og trække i arbejdstøjet for at skabe en levedygtig og fremgangsrig Furesø Kommune. Vi skal sikre en stabil drift og en god økonomi, som basis for vore aktiviteter i de kommende år. Og så skal vi forstå at udnytte de muligheder vi har fået med Flyvestationen. Den vidunderlige natur, de mange bygninger og de lange start- og rullebaner skal udnyttes bedst muligt. Infrastrukturen skal opbygges så området naturligt falder sammen med de eksisterende bydele – og meget mere. Vi Konservative vil ikke udstede blanco-checks eller luftige valgløfter. Vi vil først og fremmest sikre, at Furesø Kommune reelt bliver bæredygtig – og den opgave er vi klar til at gå i krig med. Så derfor skal du uden de store overskrifter stemme Konservativt den 15. november – det er din personlige og sikre stemme der tæller.

10. oktober 2005:
Indtil videre er der 13 lister opstillet til det kommende kommunalvalg. Langt flere end vi er vant til at se. Jeg kan godt forstå at mange borgere ryster på hovedet og ikke kan se fornuften med det hele. Rigtig mange mennesker har i det seneste år fået politiske ambitioner af den ene eller den anden grund. Det tegner jo godt for demokratiet, men knap så godt for styret i den nye Furesø Kommune. Mange kokke fordærver maden – siger et gammelt ordsprog, og jeg tror at dette kan overføres på lokalpolitik. Jeg håber at borgerne bevarer fatningen og stemmer med fornuft og følelse. Med fornuft fordi vi skal have et effektivt styre de kommende 4 år og med følelse fordi vi skal have de “rigtige” mennesker til at lede os gennem processen.

25. september 2005:
En af mine mærkesager er Natur & Miljø og under dette hører også trafikstøj. Os der bor langs Hillerød motorvejen ved hvad trafikstøj er. Den vedvarende summen som på en sensommeraften ødelægger den hyggelige stemning på terrassen, hvor havefaklerne kaster deres gyldne skær. En gang imellem har man lyst til at flygte langt væk.

Jeg bor langs Kollekollevej og her er trafikstøjen også slem. Den er blevet værre år for år. I takt med udbygningen af Ryget Skovby og nu byggeprojekterne på Flyvestationen, vil trafikbelastningen stige på Kollekollevej – og dermed også støjniveauet. Som den eneste indfaldsvej til Værløse er Kollekollevej fortsat to-sporet tværs igennem et villakvarter, hvilket jo heller ikke gør støjniveauet mindre. Høj fart giver også mere støj.

Der er virkelig brug for at vi gør noget ved trafikstøjen, der er stor belastning for alle os der bor i området. Hillerød motorvejen må kunne belægges med den særlige støjsvage asfalt og man må kunne sætte en ny hastighedsbegrænsning op så trafikstøjen totalt set bliver mindre. Støjskærme skal også vurderes.

Kollekollevej skal saneres. Jeg mener at vi skal lave en rundkørsel ved Q8 tanken på Kollekollevej og i øvrigt gøre vejen en-sporet i begge sider ind mod Værløse. Det vil nedsætte hastigheden og det vil også have en effekt på støjniveauet. Rundkørslen vil også øge trafiksikkerheden på dette ellers meget farlige sted. Se den lille skitse jeg har lavet over rundkørslens placering herunder.

Dette er blot nogle af de forhold jeg gerne vil ind og have indflydelse på i den nye kommunalbestyrelse.

18. september 2005:
De igangværende budgetforhandlinger i Værløse levner ikke meget politisk råderum i de kommende år. Umiddelbart ser den største opgave ud til at blive en sammensmeltning af de to kommuners økonomier med alt hvad dertil hører. I realiteten er der jo tale om en fusion, hvor vi skal sikre at vi gør tingene på den mest fornuftigste og mest økonomiske måde. Det kan jo ikke nytte noget at lade forholdene køre videre i de to kommuner og bare lave en overbygning. Det opnår vi intet ved – tværtimod. Vi skal fremover løse nye opgaver i kommunerne og det vil også komme til at trække på vore fælles ressourcer. Jeg er sikker på at vi i fællesskab kan løfte opgaven og jeg glæder mig til forhåbentlig at være med til at skabe Nordsjællands bedste kommune.

Jeg læser i Frederiksborg Amts Avis, at Socialdemokraterne mener at vi skal fremme den lokale dialog ved at holde møder mange forskellige steder i den nye kommune. Ideen synes umiddelbart at være meget god, men jeg kunne ikke lade være med at tænke på det Europæiske cirkus med flytninger mellem Bruxelles og Strasbourg. Jeg håber ikke det er i den grøft vi ender. PSu.

15. september 2005:
De Konservative kandidater til det kommende valg er nu opstillet efter et helt udramatisk møde mellem de to vælgerforeninger. Det er øjensynligt kun de konservative, der kan finde ud af at fusionere uden dramatik og store armbevægelser. Det tegner godt for den kommende valgkamp, hvor vi stiller med et meget stærkt hold. Du kan læse om mine holdninger til flere forhold i Furesø Kommune og i Værløse her på sitet. Det kommende valg bliver det mest brogede valgbillede vi endnu har set i Værløse – og Farum for den sags skyld. Der er rigtig mange lister og mange personligheder at tage stilling til. Jeg håber du træffer det valg, der for dig er det bedste – og at du stemmer PERSONLIGT på valgdagen den 15. november 2005. PSu.

24. august 2005:
Kommunalvalget nærmer sig med hastige skridt og den lokale presse får travlt med at dække begivenhederne. Det undrer mig at man ikke allerede har slået Værløse Nyt og Farum Avis sammen til én avis, men vi skal måske over valget først. Jeg synes ellers det ville være en rigtig god ide, da alle borgere i den nye kommune så vil kunne læse om hinandens nyheder i en og samme avis. Kandidaterne til valget kan præsenteres for alle borgere på en gang og pressen går i front med sammenlægningen – det er da et flot signal at sende. PSu.

1. august 2005:
Jeg læste her forleden, at danske slagterier må benytte maskinsepareret kød i fødevarer. Maskinsepareret er et andet ord for mast kød med knogler. Kan du forestille dig det? Mast gris til middag – noget helt andet end “Farmors frikadeller”! Jeg synes faktisk det er væmmeligt at tænke på. Øjensynligt handler det om penge. Danskerne vil ikke betale for en ordentlig kvalitet, men kræver billigere og billigere varer. Vi blæser på kvaliteten så længe det bare er billigt. Hvor er det dog ærgerligt. Vi har ellers så mange penge mellem hænderne som aldrig før. Men frem for at bruge dem på kvalitetsfødevarer, bruger vi dem på dyre luksusgoder, der vises frem for naboen. Jeg håber det vender en dag. Jeg håber vi får øjnene op for, at kvalitet betaler sig i længden – også når det gælder den mad vi putter i munden. PSu.

2. juni 2005: Varehus eller ej – lad os få Føtex til byen.
Nu er der snart sagt meget om etablering af et varehus på Bymidten. Der har været talt om udbygning af SuperBest og om udbygning af SuperBrugsen til en Kvickly samt endelig om brug af Stiagergrunden. Umiddelbart er der jo ikke plads til et nyt varehus på Bymidten, når vi samtidigt ønsker af bevare de grønne områder der trods alt er omkring Bymidten. Der vil også være et problem med parkeringspladser – især hvis Stiagergrunden bebygges uden en parkeringskælder.
Vi har i dag 2 supermarkeder fra COOP koncernen på Bymidten (SuperBrugsen og Irma), 1 fra Dansk Supermarked (Netto) og 1 fra Dagrofa (SuperBest). Nærmeste konkurrent – Farum Bytorv – har Netto, Irma, Fakta og en Kvickly. Hvad skal vi så med en Kvickly mere i Værløse ? Hvis endelig vi skal have et varehus, så Bymidten kan konkurrere med Farum Bytorv, Ballerup Centret, Herlev Bymidte og Lyngby Storcenter, så er der da ingen tvivl i mit sind: Vi skal selvfølgelig have en super moderne Føtex. Byg også gerne en parkeringskælder med indkørsel fra Stiager og hvis der kunne blive plads til et bowlingcenter gjorde det bestemt ikke noget. PSu.

2. juni 2005:
Europa er sendt til tælling og et kommende folketingsvalg til september hænger måske i en tynd tråd. Lad os håbe at alle kommer til besindelse, så vi kan arbejde for en fælles fremtid. PSu.

21. maj 2005: Furesø Kommune – den nye perle i Nordsjælland
   Så er de sidste streger sat under et godt facit for sammenlægningen af Værløse og Farum kommuner. Med en pæn pose penge og en nedlagt flyvestation blev parterne forliget og vi kan nu starte på arbejdet med den endelige fusion. Jeg synes det er et godt resultat man er kommet frem til. Godt for såvel Farum som Værløse – så nu skal vi have gang i det fælles arbejde med at skabe en rigtig god kommune.
   Jeg benyttede mig her lørdag den 21. maj 2005 af en invitation til at deltage i et informationsmøde for nye borgere i Farum – som den eneste Værløse-borger. Borgmester Lars Carpens tog os – som en anden turistfører – med på en bustur rundt i Farum og trods den silende regn viste han Farum frem fra den pæneste side. Vores første stop på turen var Furesøbad, som jo nok er Værløse og Farums smukkeste juvel. Derefter gik turen til Kulturhuset ved Farum Bytorv og videre gennem Stavnsholt forbi Farum Arena og ud gennem Bregnerød. Vi så også det omfattende byggeprojekt på Farum Kasernes gamle arealer og gjorde et kort ophold i Farum Park. Vi afsluttede turen med et kig ned gennem den gamle del af Farum og gjorde kort ophold ved skulpturparken ved Farum Sø, før vi alle blev sat af ved Rådhuset efter ca. 2 timers rundtur.
   Selvom jeg er kommet en del i Farum gennem årene – til svømning, ridning og på indkøb – så blev jeg forbavset over hvor rig på flotte naturområder Farum egentlig er. Når jeg også ser på de mange byggeprojekter der er gang i samt ser på de eksisterende faciliteter til sport og kultur, så må jeg sige at det er en dejlig nabo vi har dannet par med. Lad os nu se det positive i sammenlægningen og komme videre i livet. Sammenlagt med de værdier Værløse kan byde på, kan jeg ikke se andet end, at Furesø Kommune må blive Nordsjællands perle – og det vi jo alle være godt tilfredse med.PSu.

21. maj 2005:
Det var så det – den økonomiske løsning er fundet på sammenlægningen og de to Venstre-borgmestre er godt tilfredse med løsningen. Det kan vi andre nu også godt være.Lad os nu komme videre og få arbejdstøjet på. Lad os få udnyttet de muligheder vi får ved sammenlægningen og lad os arbejde på at blive en rigtig god kommune.PSu.

13. maj 2005:
Alt bliver grønnere i disse år, og der tænkes meget på miljø. I regionsplanen fra HUR var der lagt op til, at en stor del af Flyvestation Værløse skulle udlægges til en grøn kile. Altså en grøn oase uden mulighed for bebyggelse. Det er øjensynligt taget af bordet – for Værløse skal have mange nye boliger så vi kan få mange flere skatteborgere – og dermed få flere indtægter til Furesø Kommune. Endnu en kortsigtet lappeløsning til Lars Løkke Rasmussens kludetæppe med Farum og Værløse som syndebukke. PSu.

22. april 2005:
Værløse Kommunes overordnede idrætspolitik siger bl.a. at børneidrætten skal prioriteres. Derfor undrede det også Værløse Gymnastik- og Svømmeklub, at man ikke kunne få tider til ca. 200 børn i den kommende sæson. Heldigvis kom alle til fornuft og VGS får efter al sandsynlighed næsten de samme tider som man har i denne sæson. Motion skal der til, og det er vigtigt at man får gode motionsvaner så tidligt i livet som muligt – de gode vaner holder nemlig ved resten af ens dage.   PSu.

2. april 2005:
Her på den store festdag for H.C. Andersen, hvor et eventyrligt show lige nu løber af stablen i Parken, kan man vel sige at eventyret er slut for Værløse. Vi er blevet ladt i stikken af alle politikerne på Christiansborg og vi skal nu finde en hverdag sammen med Farum. Vi må finde de positive sider af en sammenlægning og gøre en dyd ud af “nødvendigheden” – og der er vel fordele med sammenlægningen: Et stort elitecenter for svømning, Farum Park med superligafodbold, Farum Arena med store sportsbegivenheder, et dejligt indkøbscenter under tag, skøn natur og meget mere. Smil og vær glad – foråret er på vej.   PSu.

19. marts 2005:
Nyhedens interesse har lagt sig og journalisterne har forladt byen. Lars Løkke Rasmussen har talt – Farum og Værløse skalvære sammen – og sådan bliver det – synes journalisternes optræden at tyde på. Slaget er vel ikke tabt, men bestemt heller ikke vundet. Nu må vi se om borgmesteren kan få arbejdstøjet på og sikre at Værløses borgere ikke kommer til at betale de 3 milliarder vi “gifter” os til. PSu.

7. marts 2005: VærløseNyt skriver

På et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde mandag morgen besluttede en enig kommunalbestyrelse at kæmpe imod en tvangssammenlægning med Farum Kommune.
På mødet vedtog kommunalbestyrelsen:
– At Værløse Kommune er bæredygtig og lever op til strukturreformens krav
– At anmode om et møde med indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen hurtigst muligt
– At hyre ekstern juridisk og økonomisk bistand til det videre forløb

Er det Davids kamp mod Goliath ?. PSu.

4. marts 2005:
Enevældens tid er endnu ikke forbi. Det kunne vi konstatere i går, hvor Lars Lykke Rasmussen trumfede en sammenlægning af Værløse og Farum igennem – uden at hverken Værløse eller Farum blev kaldt til forhandlinger. Borgerne får øjensynlig heller ikke lov til, at stemme om et kommende tilhørsforhold. Andre kommuner er kommet i sammen situation så vi er ikke alene – men det er en ringe trøst. Ernst Ellgaard præsenterede Værløse på fornemste vis i aftenens udsendelse fra Lorry – godt gået! Nu må vi se fremad og få det bedste ud af det kommende samarbejde. PSu.

1. marts 2005:
Så virker links til bestilling af “SøndagAften” og “Din kommentar” videresendes nu også til mig. Hvis du har været inde før 1. marts har jeg ikke fået dine bemærkninger .. bare ærgeligt, men du er velkommen til at prøve igen :-). PSu.

28. februar 2005:
Links på siden med “SøndagAften” og ønske om at få mit nyhedsbrev virker IKKE. PSu.

27. februar 2005:
Det er søndag aften. Jeg har netop opdaget at siden med “SøndagAften” og ønske om at få mit nyhedsbrev ikke virker. Så hvis du vil have fat i mit nyhedsbrev, må du skrive til mig på mail. Sorry – jeg arbejder på sagen. PSu.

24. februar 2005:
Det er så dagen, hvor hjemmesiden går i luften. Det bliver spændende at se, hvor mange besøgende jeg får i løbet af den første tid. Jeg har ikke markedsført siden udover den almindelige omtale til venner og bekendte. Her i denne klumme vil jeg løbende komme med mine betragtninger omkring lokale forhold, som er oppe i tiden. Lige p.t. er klumme ikke så lang, men det bliver den nok med tiden. PSu.

Advertisement

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s