Et vindue ud mod verden ...

Peder Sundgaard

Tak fordi du kigger forbi. Jeg håber du bliver længe nok til at få et indtryk af hvem jeg er og hvad jeg står for. Her vil du jævnligt kunne finde mine personlige kommentarer til det, der sker i Værløse, i Furesø Kommune og i verden i almindelighed. Det kan være små og store ting der nu en gang rør sig i tiden eller bare kommentarer til livets gang.

Du vil ikke finde dybe personlige betragtninger eller saftige historier om mig selv eller andre mennesker ... så er du advaret ;-) Men du skal være velkommen til at følge lidt med i min verden ... og det lover jeg du kan her på sitet. Jeg er godt klar over at alle kan både se og læse - og kopiere - det jeg publicerer her. Men her er ikke noget, som jeg ikke kan tåle at høre og se igen - brug det blot venligt og med respekt!

Velkommen til. 

Strøtanker ..

Hvad i al verden vil jeg i Post Danmarks bestyrelse ? ...
Jeg stiller op som medarbejderrepræsentant til Post Danmarks bestyrelse. Det er ikke fordi jeg tror jeg kan gøre det bedre end dem der sidder i bestyrelsen for øjeblikket, men det er altid de samme fagforeningsbosser der bliver valgt ind. Det vil jeg gerne ændre på.

Hvorfor vælger vi medarbejdere ikke en "helt almindelig medarbejder" som kender virksomheden ud og ind - og som lever med både de gode og dårlige beslutninger der træffes af dem der bestemmer? Fagforeningsbosserne får jo aldrig fingrene ned i det daglige arbejde - men det gør sådan en som jeg.

Med godt 40 års erfaring på vores arbejdsplads tror jeg på, at jeg kan gøre en forskel. Jeg går til opgaverne med såvel erfaring som nysgerrige øjne. De to sætninger som du ser øverst på denne side kan du godt betragte som min "programerklæring".  De har fulgt mig gennem mange år og jeg forsøger hver dag at huske på dem i alt hvad jeg gør.

En stemme på mig er ikke spildt. Jeg vil gøre hvad jeg kan for at sikre dig og vores arbejdsplads de bedste vilkår for at udvikle os og overleve mange år endnu. Så selvom vi sælger ud af "arvesølvet" og må fraflytte Centralpostbygningen i Tietgensgade 37 tyder meget på at vi både vil og kan blive nordens bedste postvirksomhed - og den rejse vil jeg på dine og egne vegne gerne have indflydelse på.

På forhånd tak for tilliden.

                                                                                                                                                        Læs flere tanker »

HUSK:  At vove er at miste fodfæstet et øjeblik - ikke at vove er at miste livet ...